Reconnection

Oorspronkelijk waren de meridianen of acupunctuurlijnen van ons lichaam verbonden met een netwerk dat onze planeet omringt. Deze netwerklijnen waren bedoeld om ons aan te sluiten aan een onmetelijk groter netwerk en ons aldus met het hele universum te verbinden. In de loop der tijden zijn wij losgeraakt van deze lijnen.

De Reconnectie brengt ‘nieuwe’ Ax atonale lijnen aan die het ons mogelijk maken om deze unieke trillingsniveaus en frequenties te gebruiken voor onze genezing en uiteindelijk voor onze evolutie. Deze lijnen vormen een onderdeel van het zogenaamde parallel dimensionaal circulatiesysteem dat de basisenergie aantrekt voor herstel van de functies van het menselijke lichaam.

 

De Reconnectie brengt deze nieuwe lijnen aan, activeert ze en staat de uitwisseling van licht en informatie toe. Dit houdt tevens een opnieuw verbinden in van onze DNA strengen en zorgt voor re-integratie van de “snaren” (zich tegelijkertijd voordoende – parallelle – dimensies van de werkelijkheid).

Reconnectie

Wat is het effect van een Persoonlijke Reconnectie?

Een persoonlijke Reconnectie werkt je hele leven door op alle niveaus en hoeft dus niet herhaald te worden. Het is een bewuste keuze die je maar één keer maakt. Je zult merken dat je leven meer gaat stromen en dat je toegang naar hogere niveaus van bewustzijn verder wordt geopend. Ook zal het je heling verder stimuleren.

Hoe ziet een persoonlijke Reconnectie-sessie eruit?

Een Persoonlijke Reconnectie vindt plaats op twee dagen, bij voorkeur opvolgend, maar in ieder geval binnen 72 uur. De sessies duren ongeveer een uur.

Bij iedere Reconnectie Therapeut zijn de prijzen hetzelfde. Reconnection Centrum Licht Hart

Kosten € 333,00.